Wong Kam Po 黃金寶

010204

國籍:Hong Kong, China

專長:自行車公路賽、場地賽

戰績:

  • 2010 第16屆廣州亞運會男子公路賽 金牌
  • 2010 第16屆廣州亞運會男子場地計分賽 銀牌
  • 2009 2008–2009 UCI 世界盃場地單車賽丹麥哥本哈根站30公里計分賽 冠軍
  • 2008 2007–2008 UCI 世界盃場地單車賽美國洛杉磯站15公里捕捉賽 冠軍
  • 2007 西班牙馬略卡世界場地單車錦標賽15公里捕捉賽 冠軍
  • 2006 第十五屆多哈亞運會男子個人公路單車賽 金牌